GhidPitesti CinemaCity Cataloage Pitesti

BebeSmen - http://feeds.feedburner.com/blogspot/rhwk

Afisari: 33637   E-mail    Print    Messenger   
Cel mai mare site de file-sharing a lansat PirateBrowser, o solutie pentru utilizatorii de torente care traiesc in tari unde accesul la anumite site-uri este interzis. Browser-ul anti-cenzura The Pirate Bay consta practic intr-un pachet de software open source, care include versiunea portabila a browserului Firefox si un client Tor. PirateBrowser consta practic in doua aplicatii: Firefox Portable si Vidalia (client Tor). Versiunea de Firefox inclusa in PirateBrowser include si add-on-ul foxyproxy, care contribuie la evitarea cenzurii unor site-uri, printre care si The Pirate Bay, in mai multe tari care au implementat masuri pentru restrictionarea accesului la unele site-uri.
In vestul ??rii, perlele la Bac au curs cu nemiluita, iar site-ul exclusivtm.ro a f?cut o trecere in revist? a acestor dume, fiind doar o mic? parte din prostiile scrise de elevi in lucr?ri. * ?tefan cel Mare a b?tut cel mai mul?i turci, era spaima Imperiului Austro-Otoman. A avut vreo 50 de r?zboaie cu ei ?i a fost 50-0. Numai cand il vedeau ?ia ?i deja incepea s? le sune apa in cap. * Comuni?tii erau terori?ti, nu d?deau internet la oameni. Ei se b?tea cu americanii, care lea dat la temelie, c? avea mai multe bombe atomice. * Statul roman s-a n?scut pe cadavrele oamenilor simpli, ca mine ?i ca tine, care au murit ca s? avem noi unde s? mergem azi la mall ?i s? spunem c? Romania e o ?ar? de? m? scuza?i puncte puncte * Sau b?tut ani mul?i in al doilea r?zboi mondial ?i sa-u mai ?i s?turat. ?i au zis s? fac? pace ?i au puso diun tratat. Adio r?zboi * Uniunea Sovietic? era un fel de Rusia de acum, mai m?ricic?. Ea avea Armata Ro?ie, care era cat? frunz? cat? iarb?, vorba poetului, iar noi otr?veam fantanile, ca s? moar? ei de sete inainte s? ne arunce bombe in cap. * Dac? nu era Mihai Viteazu s? fac? el Romania cu manu?ele lui cum l-a t?iat capu, ?i bine la t?iat,  nu aveau ??tia ce s? fure azi * Romania a trecut prin ?criza oriental?? la mijlocul secolului XIX pentru c? a fost invadat? de mici, bere ?i manele din Turcia, care a vrut s? termine cu Romania. Numai c? romanii nu sa impotrivit ?i au ca?tigat r?zboiu. * Nicolae Ceau?escu a construit cu doar ca?iva oameni statul roman modern in sec. 19. A f?cut fabrici, moluri, ?tranduri. Aveam cele mai frumoase mine din Europa, unde minerii s?pau frumos in p?mant. ?i a mai r?mas mii de tone de aur * Romania era implicat? in tot felul de rela?ii interna?ionale aiurea prin lume cu diver?i dubio?i. Asta nu era bine, deoarece i?i b?tea to?i joc de ea ca ?i acuma * Ho?omanii din Imperiul Otoman au belit ?ara Romaneasc? de tot ce avea ea mai de pre?. Aur, carne, copii tineri pe care ii furau ?i ii inv??au s? fie ho?omani de mici. * Nici nu ?tiu care e treaba cu r?zboiaele cu turci ru?i ?i nem?i c? ieu tot aud c? unguri e obraznici ?i ne fac probleme
Albert Einstein (14 martie 1879 - 18 aprilie 1955)  O doamn?, rugandu-l pe Albert Einsetin s-o cheme la telefon, a precizat c? num?rul ei este greu de memorat: 24361.-Ce vede?i greu in asta?!? se mir? savantul. Dou? duzini ?i 19 la p?trat, nimic mai mult!Matematicianului David Hilbert ii apar?ine urm?toarea fraz?, rostit? intr-o prelegere universitar?:-Fiecare om are un anume orizont. Cand acest orizont se restrange intr-atata incat devine extrem de ingust, el se transform? intr-un punct; iar atunci omul acela zice: "Iat? punctul meu de vedere!"Lui Albert Einstein ii pl?ceau filmele cu Charlie Chaplin. Demult, ii scrisese marelui cineast:- Filmul dumneavoastr? "Goana dup? aur" e in?eles in lumea intreag? ?i ve?i deveni negre?it un mare om.Chaplin i-a r?spuns:- V? admir ?i mai mult. Teoria relativit??ii creat? de dumneavoastr? n-o in?elege nimeni in lume ?i totu?i a?i devenit un mare om. Matematicianul David Hilbert a fost odat? intrebat despre unul din fo?tii s?i elevi.- Aaa, acela! i?i aminti Hilbert. S-a f?cut poet. Pentru matematici avea prea pu?in? imagina?ie.Intr-o sear?, intrand in laboratorul universitar pe care-l conducea, Ernest Rutherford, fizicianul atomist originar din Noua Zeeland?, v?zu pe unul din studen?ii s?i care, in ciuda orei inaintate, ?edea absorbit in fa?a unor aparate. Rutherford il intreb? ce f?cea la asemenea ceas tarziu.- Lucrez, zise studentul.- Dar ziua ce faci? relu? savantul.- Binein?eles, lucrez.- Nu cumva lucrezi ?i in zori?- Ba da, zise studentul, lucrez ?i in zori.Intunecandu-se la fa??, Rutherford il intreb? iritat:- Atunci, tu cand mai gande?ti?Odinioar?, preg?tindu-?i examenul de doctorat, fizicianul Max Born ?i-a ales ca materie secundar? pentru examenul oral astronomia.Vestitul profesor din vremea aceea, astronomul Schwartzschield, l-a intrebat pe candidat:- Ce face?i cand vede?i o stea c?z?toare?Born ?tia c? la aceast? intrebare trebuia s? r?spund? c? se va uita la ceas, notand timpul c?derii meteoritului, va stabili constela?ia in zona c?reia l-a observat, de asemenea, direc?ia mi?c?rii, lungimea traiectoriei luminoase, iar apoi va calcula traiectoria aproximativ?.Dar viitorul laureat al Premiului Nobel a r?spuns calm:- M? gandesc la o dorin??.Fizicianul atomist Nils Bohr, pe vremea cand mai era student la Gottingen, nu avusese r?gaz s? se preg?teasc? suficient pentru un colocviu din cursul anului universitar, astfel c? r?spunsul s?u a fost caracterizat drept nesatisf?c?tor. Viitorul savant, nepierzandu-se cu firea, a r?spuns ins?:- Am ascultat la acest colocviu atatea r?spunsuri proaste incat v? rog s? considera?i interven?ia mea drept o r?zbunare.Descoperitorul celui de al treilea principiu al termodinamicii, Walter Nernst, se indeletnicea in orele libere cu o cresc?torie de crapi.Cineva a remarcat in prezen?a savantului:- Ciudat? ocupa?ie! Chiar cre?terea p?s?rilor mi s-ar fi p?rut mai interesant?.Dar Nernst a r?spuns imperturbabil:- M? ocup cu cre?terea unor animale care sunt in echilibru termodinamic fa?? de mediul incojurator. A cre?te ins? animale cu sange cald inseamn? a inc?lzi cu bani proprii spa?iul cosmic.Albert Einstein avea un ?ofer pe care il lua la toate conferin?ele ?i discursurile lui, ca s? nu il lase s? a?tepte in ma?in?. Dup? ani buni de participare la discursuri ale geniului, ?oferul a inv??at pe dinafar? tot ceea ce spunea Einstein, a?a c? i-a cerut s? il lase ?i pe el s? ?in? un discurs in locul lui. Acesta a fost de acord.La discurs, dup? ce termin? tot de spus ?i este aplaudat, un domn ii pune o intrebare foarte incalcit? ?i complicat?. ?oferul, nepierzandu-se cu firea a r?spuns f?r? s? ezite:- S? ?ti?i c? aceast? intrebare este atat de u?oar? incat ?i ?oferul meu, care se afl? acolo (ar?tand spre Einstein), v? poate r?spunde. 
Cu practicarea exerci?iului Jin Ji Du Li putem intarzia imb?tranirea ?i preveni numeroase boli, ca de exemplu sc?derea memoriei. Nu-i a?a c? pare foarte simplu?  Face?i acest exerci?iu simplu ?i eficace ?i ve?i vedea.... Este important ca in timpul efectu?rii exerci?iului Jin Ji Du Li ?inem ochii inchi?i. Aten?ie exerci?iul se face cu ochii inchi?i!Exerci?iul const? in a sta intr-un picior, cu ochii inchi?i. Atat este tot exerci?iul.S? facem o incercare. Ne ridic?m, inchidem ochii ?i incerc?m s? st?m drept cu un picior ridicat.Dac? nu pute?i sta in aceast? pozi?ie min. 10 secunde inseamn? c? starea corpului vostru arat? c? ave?i 60-70 de ani. Este posibil s? ave?i doar 40 dar corpul vostru a imb?tranit mai repede.Cand am citit acest mail mi-am zis: ?mare scofal?, sunt sigur c?-l pot face f?r? nici o problem??.Dezam?gire total?! M-am bucurat ins? c? am incercat. Am observat c? pot face asta destul de u?or cu ochii deschi?i, dar este cu totul altceva cu ochii inchi?i! Nu am putut s? stau drept mai mult de 2-3 secunde.Nu este important s? ridic?m piciorul prea sus. Dac? organele noastre interne nu sunt in sincron, ne putem pierde echilibrul ?i dac? ridic?m piciorul doar pu?in.Chinezii sunt foarte buni cunosc?tori ai corpului omenesc.Este lini?titor s? ?tim c? prin antrenare ?i practicare sus?inut? ne putem reca?tiga echilibrul.Dup? p?rerea speciali?tilor chinezi, practicarea zilnic? a acestui exerci?iu timp de un minut, ne poate feri de demen??!Medicul chinez Zhong Li Ba Ren propune ca la inceputul practic?rii exerci?iului s? incerca?i s? nu inchide?i ochii de tot. Pe m?sur? ce avansa?i, pute?i s? o face?i cu ochii complet inchi?i.Exerci?iul Jin Ji Du Li , practicat zilnic ne poate ajuta la tratarea multor boli, ca de ex.: hipertensiune arterial?, diabet, afec?iuni ale coloanei, senilitate.Cartea medicului chinez Zhong Li Ba Ren intitulat? ?Mai bine ne ajut?m singuri, decat s? a?tept?m ajutorul medicilor? care trateaz? s?n?tatea noastr?, a fost vandut? anul trecut in China, in peste 1 milion de exemplare la prima edi?ie.Concluzia medicilor chinezi este c? bolile corpului omenesc apar atunci cand apar probleme de coordonare dintre diverse organe interne, adic? atunci cand corpul i?i pierde echilibrul.Exerci?iul Jin Ji Du Li este capabil s? regenereze ac?iunea reciproc? a organelor pentru ca acestea s? func?ioneze corect.In cartea sa medicul Zhong Li Ba Ren spune, c? marea majoritate a oamenilor nu pot sta intr-un picior, cu ochii inchi?i mai mult de 5 secunde, dar prin antrenamente zilnice pot dep??i chiar ?i 2 minute. Cu cat mai mult putem sta in aceast? pozi?ie, cu atat mai pu?in ni se va p?rea c? este obositoare.Pe m?sur? ce ve?i practica acest exerci?iu ve?i observa o imbun?t??ire a memoriei dar ?i a calit??ii somnului.Dac? practica?i zilnic timp de 1 minut exerci?iul Jin Ji Du Li nu ve?i suferi de senilitate.Medicul Zhong Li Ba Ren e explicat c? prin picior trec 6 meridiane importante.Este posibil ca in timp ce st?m intr-un picior in timpul exerci?iului s? sim?im in picior o durere. In acest caz organele corespunz?toare meridianului respectiv primesc semnale ?i incep s? reintre in echilibru. Prin aceast? metod? yoate canalele corpului nostru se concentreaz? asupra piciorului.Practicarea exerci?iului are o influen?? benefic? asupra hipertensiunii arteriale ?i diabetului precum ?i a bolilor derivate din acestea. Vor inceta ?n scurt timp afec?iunile cervicale precum ?i ale coloanei.Ajut? in mod hot?rator la indep?rtarea senza?iei de picioare reci, precum ?i la int?rirea sistemului imunitar.Nu trebuie s? a?tepta?i in practicarea exerci?iului Jin Ji Du Li pan? la apari?ia unei boli. Poate fi practicat aproape de oricine. Este benefic s? se inceap? practicarea lui din tinere?e, c?ci in acest fel se pot preantampina o serie de neajunsuri la varste inaintate.Nu este recomandat persoanelor care au probleme cu picioarele, sau celor care nu pot sta timp indelungat in picioare.
- Termenul de "jeep" provine de la initialele G.P (General Purpose) ce s-ar traduce prin vehicul "pentru uz general".- Cainii nu disting culorile- Primul autovehicul perfect aerodinamic, asa cum il stim noi astazi, a fost realizat de un roman in 1920, respectiv de Aurel Persu- In vocabularul eschimosilor nu exista cuvantul "razboi" iar la japonezi nu exista "bacsis"- Cel mai lung cuvant din limba romana (care, citit invers, reprezinta acelasi lucru) este "aerisirea".- Cuvantul "robot" provine de la verbul rusesc "a munci.Serpii nu pot auzi.- Caii nu ametesc- Un pui de elefant are nevoie de 14 litri de lapte pe zi- Scorpionii pot trai pana la 25 ani.- Ingredientul "minune", recent descoperit, care se gaseste in compozitia cimentului din Marele Zid Chinezesc era faina de orez- Numele "Sahara" inseamna in limba araba chiar "desert".- Cel mai vechi muzeu din Romania este muzeul Bruckenthal din Sibiu.- Pentru un singur exemplar de Rolls Royce sunt necesare 16 piei de vaca pentru a tapisa luxosul interior al limuzinei- Numele complet al marelui pictor Picasso este: Pablo Diego Jose Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano de los Remedios Cipriano de la Santisima Trinidad Ruiz Blasco y Picasso Lopez.- Ghilotina a fost inventata de dr. Guillotin in anul 1789, cand a fost prezentata ca instrument de tortura- O cartita daca nu mananca timp de 24 ore moare.- Un ou de strut cantareste aproximativ 2 kilograme- Termenul de "Led" este prescurtare de la "Light Emitting Diode" (dioda electro-luminiscenta).- Triunghiul Bermudelor (format din punctele Miami-Puerto Rico-Bermude) se vede din spatiu ca o zona cu puncte luminoase- Cuvantul "Laser" este de fapt prescurtare de la "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation"- Respiratia unui melc mare este atat de puternica incat poate clatina chiar flacara unei lumanari- In Colosseum, pe timpul romanilor, se faceau lupte intre corabii, arena fiind umpluta cu apa, pentru a simula marea.- Femeile clipesc de doua ori mai mult decat barbatii. Barbatii sughita mai mult decat femeile.- Numele capitalei Egiptului, Cairo (El Cair) inseamna Marte. Ca o completare, pe planeta Marte s-au fotografiat recent cateva forme de relief interesante, in care una seamana cu un cap de sfinx iar in apropiere apare silueta unei piramide- Traditia firmei Lamborghini este una dintre cele mai deosebite: prima afacere a firmei era cresterea taurilor, zodia fondatorului era Taur, emblema firmei este un taur, toate modelele de automobile au nume de tauri celebri (in arene) sau chiar rase de tauri.- Limba balenei albastre cantareste mai mult decat un elefant.- Delfinii traiesc pana la 30 ani.- Cuvantul din limba romana care contine 5 consoane consecutive este "optsprezece".- Codul este pestele care are in loc de sange o substanta asemanatoare cu antigelul.- Numele lunii Decembrie vine de la cuvantul latinesc "decem" (zece), pentru ca Decembrie era a zecea luna in calendarul roman- Un roman a escaladat Turnul Eiffel chiar in ziua inaugurarii- Nicotina se mentine timp de 60 minute in corpul uman- Tigrul are si pielea cu dungi, nu numai blana.- Omul zambeste in medie de 18 ori intr-o zi.- Cupa de sampanie a fost creata de un artist francez, avand ca model un mulaj al sanului Mariei Antoaneta.
Sta?ia Spa?ial? Interna?ional? a costat 100 de miliarde de dolari.  A fost nevoie de 13 ani pentru a termina construc?ia Sta?iei Spa?iale Interna?ionale, iar procesul a costat aproximativ 100 miliarde USD Sursa
Textul nu-mi apar?ine dar merit? difuzat! L-am primit pe canalul oamenilor din energie nu de la cei care sunt doar consumatori! Dup? cum arat? factura de la E-ON, odat? cu scumpirea energiei electrice s-au scumpit ?i cele 4 taxe care insumeaz? 30% din costul energiei consumate, contribu?ia la cogenerare plus certificatele verzi insemnand 16%!                                                           Energia electrica s-a scumpit cu 6%, rezervarea cu 6%, acciza cu 5,2%, contribu?ia la cogenerare cu 9% si certificatele verzi cu 70%!                                                                   La scumpirea din 1.07.2013 se va intampla acela?i lucru si va suporta toata lumea, indiferent de venituri !                                                         Din informa?iile primite de la E-ON, rezervarea se pl?te?te indiferent daca consumi sau nu energie electrica si nu presupune consumuri din partea furnizorului. Pl?tim aceasta rezervare pentru ca ni se furnizeaz? energie electrica, ceea ce nu este un favor. E-ON trebuie sa fac? acest lucru daca vrea sa-si vand? marfa !         In ce prive?te contribu?ia la cogenerare si certificatele verzi, nu am aflat de ce trebuie sa le pl?tim noi. Ce obliga?ie au consumatorii sa finan?eze investi?iile, mai ales ca pl?tim energia electrica din ce in ce mai scump, odat? cu ea crescand toate preturile !?         In U.E. aceste  doua taxe nu se pl?tesc!                   PS.Scrisoarea a fost trimisa cu confirmare de primire in ziua de 15.03.2013;                     TRIMITETI MAI DEPARTE SI PE CAT POSIBIL, SA LUAM ATITUDINE !!! 
Rujurile si luciurile de buze se pare ca-ti dau mai mult decat buze hidratate si colorate, potrivit unui studiu realizat de oamenii de stiinta din California, care sustin ca aceste produse contin plumb, cadmiu, crom, aluminiu si alte cinci metale toxice. Echipa de cercetare a testat 32 de produse vandute la magazine si in unele au fost detectate niveluri de metale care ar putea provoca potentiale probleme de sanatate. ?Rujurile si luciurile de buze au adesea niveluri de metale toxice care se apropie sau depasesc dozele zilnice acceptate?, a declarat  Katharine Hammond de la Universitatea din California, Berkeley, care a refuzat sa numeasca brandurile testate. ?Aceste rezultate sunt aplicabile tuturor rujurilor?, a spus ea. In noul studiu s-a gasit plumb in 24 din cele 32 de produse, dar la o concentratie mai mica decat  nivelul zilnic admis. ?La un nivel mediu de utilizare, nu este probabil nicio problema?, a spus Hammond. Ea a adaugat ca exista insa o probleme cu copiii care se joaca cu produsele de machiaj si nici un nivel de expunere la plumb nu este considerat sigur pentru ei. Nu s-a descoperit ca rujurile de anumite culori contin mai multe metale toxice si ca luciul de buze  contine mai multe metale decat rujul sau invers, a spus Hammond. Studiul a fost publicat online in revista Environmental Health Perspectives si nu este primul care se concentreaza pe toxinele din rujuri. In 2007, Campaign for Safe Cosmetics a testat 33 de produse pentru buze si a constatat ca 61% contin plumb, unele chiar un nivel suficient de ridicat pentru a provoca ingrijorare. Studiul actual a mers mai departe decat simpla masurare a nivelurilor de plumb si a altor opt metale. Cercetatorii au estimat riscul pe baza concentratiei de metale detectate si potentialul aport zilnic pentru utlizatori ? mediu sau mare. Ei au comparat datele cu informatiile oficiale de sanatate publica cu privire la nivelurile de consum acceptate. Cercetatorii s-au axat pe ruj si luciu de buze pentru ca cei care le utilizeaza le absorb sau le mananca, putin cate putin. Utilizarea crescuta a fost definita ca ingerarea de 87 miligrame de produs pe zi. Aceasta ar implica reaplicarea repetata, a spus Hammond. Utilizarea medie a fost de aproximativ 24 de miligrame pe zi. Atunci cand produsul este utilizat intr-un ritm mediu zilnic, consumul estimat de crom din 10 produse a depasita doza zilnica admisa, au descoperit cercetatorii. Cromul a fost legat de tumori stomacale. Utilizarea crescuta ar putea duce la supraexpunerea la aluminiu, cadmiu si mangan. Nivelurile ridicate de mangan au fost legate de probleme ale sistemului nervos. ?Concluziile nu sunt surprinzatoare. Multe produse pentru buze sunt ambalate in recipiente de metal si acest lucru poate afecta valoarea detectata de catre cercetatori?, a spus dr. Luz Fonacier de la Winthrop University Hospital. ?Sunt de acord cu autorii si cred ca ar trebui sa existe standarde pentru continutul de metale din produsele cosmetice si o monitorizare a metalelor cu o probabilitate mai mare de ingestie sau absorbtie?, a spus Fonacier. Sursa
Atasati un elastic in jurul marului taiat din pachetelul de scoala al copilului si marul nu se va mai oxida. Curatati centrul si frunza capsunii cu un pai pentru bauturi Frecati cu un miez de nuca zgarieturile si juliturile de pe mobila din lemn pentru a le ascunde Reorganizati-va lenjeria de pat - introduceti fiecare set de cearceafuri in propria fata de perna Fixati cu sarma sulurile de hartie de impachetat pe tavanul dulapului sau spatiului de depozitat in loc sa ocupati partea de jos. Refolositi cutia pentru servetele umede punand inauntru sacii/pungile de plastic Gasiti micile obiecte precum cerceii cazuti pe jos acoperind gura tevii aspiratorului cu un ciorap de nailon. Metoda de impachetat cearceafurile cu elastic pentru pat dandu-le o forma perfecta. Fixati pe usa baii o banda magnetica pentru a tine obiectele din metal Folositi o casca de dus din plastic transparent, care se gaseste la toate hotelurile, pentru a va impacheta pantofii cand ii puneti in bagaj. In forma de briose puneti pahare de plastic (fixate cu lipici) pentru a depozita creioane, pensule etc. Bucatele de plastic de la pachetele de paine se pot folosi pentru a identifica toate cablurile din casa. Economisiti spatiul de sub chiuveta instaland o tija in partea de sus pentru a atasa sticlele atomizor. Genial! Castigati admiratia prietenilor servindu-le la micul dejun oua fierte in forma de inima Coaceti prajiturelele direct in cornetul de inghetata. E distractiv si usor de mancat. Folositi cutiile de la oua pentru a separa si aranja podoabele de Craciun Mariti volumul iPhone-ului sau iPad-ului plasandu-le intr-un bol- forma concava va amplifica muzica.. Transportati mai usor prajiturele taind in cruce din loc in loc un capac de cutie Intoarceti pe dos tava de briose si puneti compozitia de biscuiti in jurul formelor. veti obtine forme pentru salated e fructe sau inghetata. Puteti folosi streasinile vechi trasnformandu-le in suporturi pentru flori sub ferestre.
Primarul Parisului era foarte ingrijorat in privinta invaziei de porumbei de pe Champs-AČlysA©es.Nu putea nicidecum s?-i alunge din oras. Intregul Paris era plin de rahat de porumbei.Parizienii nici nu mai puteau c?lca pe alei, nici s? conduci nu mai avea niciun haz.Costa o avere s? tot cureti str?zile si trotuarele.Intr-o zi intr? in prim?rie un om care-i face primarului o ofert?."Iti pot sc?pa frumosul oras de plaga columbeasc? f?r? nicio plat?.Dar trebuie s? promiti c? nu-mi vei pune nicio intrebare. Sau, imi poti pl?ti un milion de euro si s?-mi pui o intrebare."Primarul cant?ri oferta si o accept? rapid.A doua zi, omul se c?t?r? in varful Turnului Eiffel, isi descheie redingota si eliber? un porumbel albastru.Porumbelul albastru d?du de cateva ori din aripi si apoi se pierdu in inaltul cerului parizian.Toti porumbeii din Paris au v?zut porumbelul cel albastru si s-au adunat in aer in urma acestuia.L-au urmat cu totii intr-un nor urias spre R?s?rit, departe, departe.A doua zi, porumbelul cel albastru s-a intors complet singur la omul ce-l astepta inc? in varful Turnului Eiffel. Primarul era in extaz. A considerat c? omul si porumbelul albastru au inf?ptuit o adev?rat? minune sc?pand Parisul de plaga porumbeasc?.Desi omul cu porumbelul nu ceruse nimic, primarul i-a inmanat un cec cu un milion de euro si i-a spus c?, intr-adev?r, voia s?-i pun? o intrebare.Chiar dac? s-au inteles c? nu-l costa nimic pentru cur?tarea orasului, se hot?rase s? pl?teasc? un milion pentru a putea pune O INTREBARE.Omul accept? banii si-l invit? pe primar s?-i pun? UNICA intrebare.Primarul intreb?:"Aveti si un tigan albastru??"
Cadoul unui cosmonaut NASA: Pur ?i simplu, ?i se taie respira?ia! Douglas Wheelock,  cosmonaut NASA aflat in prezent in misiune pe orbit?, i?i prezint? lumii intregi prinTwitter, fotografiile Globului P?mantesc surprinse de pe orbita spa?ial?. Wheelock, cunoscut prin Twitter de c?tre cei 68.000 de membrii ai clubului sub numele de Astro-Wheels (Roata Spa?ial?), in iulie, cu cinci luni dup? sosirea pe sta?ia spa?ial? ?i dup? realizarea accesului in re?eaua de comunicare global?, a inceput s? transmit? o serie de fotografii spectaculoase, inso?ite ?i cu gandurile sale.
Excep?ional exemplu!         S-a intamplat In Suedia ................... O posibila tema de gandire pentru romani, pentru tot ce am trait si inca se mai traieste la noi:     Un profesor de economie de la un colegiu a declarat ca nu a picat vreodata pe cineva la examen, dar a picat odata o grupa intreaga.   Acea clasa a insistat ca socialismul este functional si ca nimeni nu ar trebui sa fie sarac si nimeni bogat, toata lumea EGALA!   Profesorul le-a spus, "OK, vom face in grupa aceasta un experiment asupra socialismului. Se va face media tuturor notelor, si fiecare va primi aceeasi nota, astfel incat niciunul nu va pica si niciunul nu va primi nota 10."   Dupa primul test, notele au fost adunate si impartite la numarul de studenti, si toti au primit un 8. Studentii care au studiat intens au fost suparati, dar cei care au invatat mai putin au fost bucurosi peste masura.   Cum cel de-al doilea test se apropia, studentii care studiasera putin au invatat si mai putin, iar cei care studiasera mai intens si-au spus ca si ei vor o "pomana", asa incat si ei au studiat mai putin. Media celui de-al doilea test a fost 6! Nimeni nu mai era fericit.   Cand a fost dat al treilea test, media notelor a fost 4 . Notele nu au fost crescatoare deoarece au aparut certurile, acuzatiile, ura si nimeni nu a vrut sa invete pentru beneficiul altuia.Spre marea surpriza a tuturor studentilor, toti au picat.   Profesorul le-a spus ca socialismul va pica in final deoarece, atunci cand recompensa este mare, efortul pentru a avea succes este, de asemenea, mare. Dar cand statul nu mai acorda acea recompensa, nimeni nu va incerca sau va vrea sa aiba succes.   Nu putea fi o explicatie mai simpla.   Iata un scurt paragraf care sintetizeaza totul: "Nu se poate legifera ca saracul sa fie liber, iar bogatul in afara libertatii. Ceea ce primeste o persoana, fara a fi muncit pentru aceasta, trebuie produs de cineva, care, la randul ei, nu primeste pentru ceea ce a muncit.?   Statul nu poate da cuiva ceva, fara sa fi luat mai inainte de la altcineva. Cand jumatate din populatie vede ca poate sa nu munceasca, pentru ca cealalta jumatate va avea grija de ea si cand jumatatea care a muncit realizeaza ca nu are sens sa mai munceasca, pentru ca altii sunt beneficiarii muncii lor, atunci, prietene, acesta este sfarsitul oricarei natiuni.   Nu poti multiplica bogatia divizand-o.     Reflectati !
Pentru acest proiect, elevii au lucrat in Pennsylvania, doi ani. Ei au folosit un aparat de fotografiat cu o rezolu?ie tridimensional? .... Munca lor a fost pusa pe internet, spre a o imp?rt??i cu al?ii. In acest fel pute?i vedea detalii care, altfel, "cu ochiul liber", nu s-ar fi observat. Face?i clic pe textul subliniat  mai jos. Folosi?i butonul stanga al mousului pentru a defila / transfer de spa?iu pentru a m?ri, CTRL, SHIFT.  Cappella SistinaBasilica di San Pietro Basilica di San Paolo fuori le Mura Basilica di San Giovanni in Laterano In col?ul din stanga jos al paginii + - pentru a m?ri / mic?ora imaginile de pe pere?i ?i alte
Concert Mihai Margineanu   Club Hush se redeschide! Vineri 22 februarie, cel mai cunoscut club de muzic? live din Pite?ti incepe stagiunea 2013 cu super- concertul lui Mihai M?rgineanu. Noua loca?ie este situat? pe str. Panselelor nr. 2, in incinta Casei Studentului.
LOCUL 5 Un tip da o spargere la un magazin. Dupa ce a luat toti banii, hotul a vazut o sticla de Scotch pe un raft si i-a cerut vanzatorului s-o bage si pe aceasta in punga. Vanzatorul a refuzat, motivand ca nu crede ca hotul are varsta legala pentru a-i putea da alcool. Hotul a insistat ca are varsta, insa vanzatorul a replicat ca de fiecare data, ca nu-l crede fara dovezi. Drept urmare hotul a scos permisul auto si i l-a aratat vanzatorului pentru a-si dovedi varsta. Tipul a studiat bine actul, dupa care a recunoscut ca nu are dreptate si i-a dat hotului sticla. Dupa ce hotul a parasit magazinul, vanzatorul a sunat la politie si le-a dat acestora numele si adresa din permis. Hotul a fost arestat dupa doua ore. LOCUL 4 Un automobilist a fost prins de un radar care i-a inregistrat viteza si i-a fotografiat si masina. A primit apoi prin posta o amenda de 40$ si o fotografie a masinii. In loc sa plateasca, automobilistul a trimis la politie o poza cu 40$. Cateva zile mai tarziu, a primit o scrisoare de la politie care continea o alta fotografie, de data aceasta fiind fotografiata o pereche de catuse. Soferul nostru a achitat imediat amenda. LOCUL 3 Este o poveste adevarata din San Francisco : Un barbat care vroia sa jefuiasca Bank of America a intrat intr-o sucursala si a scris pe o foaie de depozit: "Acesta este un jaf armat. Pune toti banii in aceasta punga". In timp ce astepta la coada pentru a da biletul discret functionarului, s-a gandit ca cineva l-ar fi putut vedea in timp ce scria biletul si ar fi putut anunta politia. Drept urmare, a iesit din banca si a intrat in sucursala bancii Wells Fargo de peste drum. Dupa ce a ajuns la ghiseu, i-a dat nota functionarului, care i-a raspuns ca nu poate da curs cererii, deoarece mesajul este scris pe un bilet al Bank of America , si ca trebuie ori sa scrie mesajul pe un bilet Wells Fargo ori sa se intoarca la Bank of America. Dezarmat, tipul a zis doar "OK" si a plecat. A fost arestat cateva minute mai tarziu, in timp ce statea la coada in sucursala Bank of America . LOCUL 2  La inceputul acestui an, cativa angajati ai firmei Boeing s-au hotarat sa fure o barca de salvare pneumatica de la un Boeing 747. Au reusit sa o scoata din avion si sa o aduca acasa. La putin timp dupa aceea, au plecat intr-o excursie pe rau. Nu a trecut mult si au observat un elicopter al Pazei de Coasta care survola imprejurimile. Se pare ca semnalul radio de urgenta, incorporat in astfel de barci, a pornit automat atunci cand s-a umflat... Nu mai este nevoie sa mentionam ca respectivii nu mai lucreaza la Boeing. LOCUL 1 Un student la medicina care efectua practica intr-un centru de toxicologie povesteste cum ca a fost sunat la un moment dat de o doamna foarte panicata care i-a spus ca si-a surprins fiica mancand furnici. Studentul a linistit-o, spunandu-i ca furnicile totusi nu sunt toxice si ca nu este nevoie sa o aduca pe fetita la spital. Calmata, doamna i-a mai povestit ca oricum luase masuri, si ca-i daduse copilului otrava pentru furnici, pentru a omori insectele pe care aceasta le inghitise deja. A fost momentul in care studentul i-a spus s-o aduca imediat la spital... SI MARELE PREMIU: Stire la radio: un pasionat de bungee-jumping a sarit de la 30 m, cu o coarda elastica de 60 m.
Un film de o or?, care compileaz? numeroase film?ri cu sculptorul roman Constatnin Brancu?i, a fost postat pe YouTube de un utilizator din Georgia. Filmul, care con?ine imagini de mare valoare istoric?, il arat? pe Brancu?i la lucru, unele dintre capodoperele acestuia fiind filmate in stadiul de construc?ie. Sculporul poate fi v?zut modeland lutul, t?ind cu fer?str?ul Coloana Infinit? sau sau primind vizite de la alte personalit??i care au marcat sculptura modern?, precum Barbara Hepworth. Filmul arat? ?i imagini de la montarea Colanei Infinite ?i a Por?ii S?rutului in Targu Jiu. Sursa
Bloguri anterioare
 Tymyy
 Alex19
 Ceostoy
 Andreea Sanduloiu
 SIPA Muntenia
Bloguri urmatoare
 Bacalavista
 Modjo
 Laurentiu Dumitru
 Alex Serban
 Matei Andrei
 
Top